27-10-06

 Dirk Verhofstadt steunt 11.11.11

Interessante bijdrage van Dirk Verhofstadt in “de gedachte” in DM van vandaag (27/10). Ik ben verheugd dat ook de (progressief) liberalen dezelfde redenering volgen als de organisatie 11.11.11. Misschien niet eens zo verwonderlijk als je weet dat de hele discussie over dumping van goederen in de derde wereld eigenlijk voor een groot stuk te maken heeft met respecteren van de regels van de vrije markt.  Wat mij echter vooral aangenaam trof is dat hij ook te vinden is voor het afschermen van de kwetsbare markten in de derde wereld, iets wat voor liberalen toch minder evident moet zijn.  Dit is duidelijk een stijlbreuk met de gedachte dat vrijhandel alle problemen op termijn zal oplossen, en houdt impliciet in dat Verhofstadt toegeeft dat economisch liberalisme een mechanisme is waar vooral de sterkste voordeel uit haalt. Toch stel ik vast dat hij in zijn artikel nogal sterk de nadruk legt op de nefaste gevolgen van subsidiëring en afscherming van de Westerse markt, maar wat 11.11.11 ook wil aankaarten is de ongelijkheid in de middelen waarover Noord en Zuid beschikken om hun producten te produceren. De symbolische actie rond de ajuin gaat trouwens over een product dat helemaal niet gesubsidieerd wordt, maar dat door de geavanceerde middelen die het Westen heeft om (massaal) te produceren gewoonweg veel goedkoper is dan hetzelfde product dat in het Zuiden wordt geproduceerd (kleinschalig, met weinig middelen). Ook voor die producten wil 11.11.11 (terecht) de markt afschermen in het Zuiden, maar dat zal dan automatisch als gevolg hebben dat het Noorden de productie van een aantal goederen zal moeten terugschroeven, en dat botst dan misschien wel met de liberale gedachte dat er geen grenzen zijn aan de groei.

Maar al bij al ben ik wel gelukkig met dit artikel, en kan ik alleen maar hopen dat deze gedachte ook ingang vindt in meer conservatieve milieus die blijven zweren bij ongebreidelde vrijhandel, zonder afscherming van welke markt dan ook.

18:09 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dirk verhofstadt, 11 11 11, vrije markt |  Facebook |