13-11-06

De onverklaarbare afkeer van de hoofddoek

hoofddoekOm één of andere reden blijft de hoofddoek voor discussie zorgen, terwijl ik toch niet goed snap wat daar nu zo complex aan is. Zoals de discussie rond het al dan niet toelaten van de hoofddoek op school. Rond het idee dat leerkrachten geen hoofddoek mogen dragen lijkt er een consensus te ontstaan, en naar mijn mening terecht, maar waarom wil men dat in godsnaam doortrekken naar de leerlingen ? De enige reden om iets al dan niet te verbieden op school is volgens mij als het de klas- of schoolwerking in het gedrang brengt. In het geval van de hoofddoek lijkt me dat absoluut niet aan de orde. Wij vinden dit een teken van onderdrukking van de vrouw ?  Er zijn al zoveel dingen (ook bij autochtone vrouwen) waar ik me aan erger omdat die volgens mij de onderdrukking van de vrouw in de hand werken, maar is dat een reden om onze visie op te dringen aan de vrouwen in kwestie ?  De discussie voeren of en waarom dit voor ons vrouwonvriendelijk is, is wel interessant. Evengoed als bijvoorbeeld de discussie rond miss-verkiezingen of halfnaakte vrouwen die aan de voeten van een man liggen te kronkelen in video-clips. Maar iets opdringen of verbieden is het laatste wat we in een democratische maatschappij kunnen doen, tenzij het algemeen belang in het gedrang komt. Zo kan ik me voorstellen dat men de boerka verbiedt omdat een persoon altijd herkenbaar moet blijven, want misbruik van deze klederdracht voor minder goede doeleinden lijkt me niet zo denkbeeldig. En wat met het argument dat de druk vanuit de groep om ook een hoofddoek te dragen groot is ? Ik dacht dat men op school altijd alert moet blijven voor dergelijke toestanden, als het nu deze druk betreft, of de druk om deel te nemen aan (al dan niet toegestane) activiteiten, of om bepaalde merkkledij te dragen. Daartegen moet wel opgetreden worden. Ergens kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de tegenstand tegen het dragen van de hoofddoek meer te maken heeft met een zmissekere onwennigheid tegenover vrouwen/meisjes met een hoofddoek, en eigenlijk ook met het niet kunnen/willen begrijpen van een andere cultuur. Zolang de vrouwen in kwestie dit niet als onderdrukking zien heeft het geen zin om dat te gaan verbieden, integendeel, we zouden ondertussen al moeten weten dat dit eerder een omgekeerd effect heeft.

Zie ondermeer ook achtergrondartikel op kifkif.be

20:19 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwonvriendelijk, hoofddoek, school, verbod |  Facebook |