25-10-06

Margot Vanderstraeten en adoptie

Na het lezen van de bijdrage van Margot Vanderstraeten in "de gedachte" in DM van 24/10 over de adoptie(plannen) van Madonna was ik nogal geschokt door het gemak waarmee ze voorbijgaat aan de inspanningen die door heel wat organisaties geleverd worden om Afrika opnieuw op het goede spoor te krijgen. Onder het motto "ik ben er geweest, dus ik kan het weten" vindt ze het niet nodig om eens na te gaan wat een dergelijke adoptie kan teweegbrengen. Reeds jaren proberen heel wat mensen de bevolking van Afrika te overtuigen dat hun problemen niet opgelost zullen geraken als ze er niet zelf aan werken en steeds naar het Westen blijven kijken. Stilaan krijgen de mensen daar (toch zeker in bepaalde landen) weer het gevoel dat ze inderdaad hun lot in eigen handen kunnen nemen. Door de houding van Madonna die, veeleer om haar geweten te sussen dan uit oprechte bekommernis voor Afrika, eventjes een kindje onder haar hoede (of beter onder deze van één of meerdere "nannies") neemt, ondertussen ook nog een paar weeshuizen steun verleent, en misschien nog een paar families geld toestopt wordt het beeld (dat men vooral in dat continent nog teveel heeft) dat alle heil uit het Westen komt opnieuw versterkt. Wat er meteen voor zorgt dat het moeizame werk van derde-wereldorganisaties hierdoor voor een stuk teniet gedaan wordt. Ik ben helemaal niet tegen adoptie, en zeker niet tegen financiële steun, maar ik denk dat hier heel omzichtig moet mee omgegaan worden, waarbij niet zozeer de emoties van het moment een rol mogen spelen, maar waar veeleer een ruim inzicht in deze complexe problematiek nodig is. Anders riskeren we op termijn (en dat is in het verleden jammer genoeg al veel te veel gebeurd) meer kwaad dan goed te doen. Het is dus inderdaad absoluut noodzakelijk om deze zaken te laten regelen door organisaties die hier al jaren ervaring mee hebben. Het is dan ook terecht dat er protest komt vanuit deze hoek, en dit heeft niets met politieke correctheid te maken, maar met een eerlijke bezorgdheid over de toekomst  van het betrokken kind, van het gezin waar het terechtkomt, maar ook van de omgeving van het kind, wat in deze context (want als Madonna iets doet is gans de wereld hiervan op de hoogte) gerust mag verruimd worden tot geheel Afrika.

18:14 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: madonna, adoptie, margot vanderstraeten |  Facebook |