10-06-07

Groene stroom

groen_stroomNaar aanleiding van de panorama-uitzending van vorige zondag uitte Paul Delperdange zijn verontwaardiging over de manier waarop de politiek de belangen van Electrabel, marktleider in de Belgische energiesector, beschermt (lezersbrief  in “De Morgen”, donderdag 7 juni). Ik kan hem wel volgen in zijn redenering dat politici geen al te mooie rol spelen in dit dossier, maar toch vind ik dat hij de macht van de consument die het anders wil wat onderschat.

De macht van de consument

Het verhaal van eerlijke handel is ondertussen genoegzaam bekend. In de pioniersjaren toen dit concept nog maar pas vorm begon te krijgen werden de mensen die zich daarmee bezighielden nogal meewarig bekeken, en werden zij beschouwd als eerder ongevaarlijke, wereldvreemde figuren. Nu zien we dat de politiek meer en meer in die richting begint mee te denken, en dat zelfs de bedrijven zenuwachtig beginnen te worden aangezien ze al spreken van oneerlijke concurrentie. Dit is enkel mogelijk geweest doordat in eerste instantie de consument bereid geweest is om in het verhaal van eerlijke handel mee te stappen, en er steeds meer mensen overtuigd werden dat deze manier van handel voeren de enige manier was om de onrechtvaardige kloof tussen rijk en arm een beetje te dichten. Ik denk dat we als consument ook in staat moeten zijn om iets gelijkaardigs te forceren wat groene stroom betreft.

Een bewuste keuze

Ik herinner mij dat op een bepaald ogenblik tijdens de reportage een grafiekje getoond werd van het aandeel dat elke elektriciteitsleverancier heeft op de Belgische markt. Ik weet niet meer hoeveel procent daarvan ingenomen werd door Ecopower, maar dat was verwaarloosbaar klein. Dat komt niet echt overeen met de grote belangstelling die momenteel bestaat voor het beperken van de CO2 uitstoot. Toch is Ecopower het enige bedrijf (dat stroom aanbiedt in gans Vlaanderen) dat resoluut voor hernieuwbare energie kiest, en enkel en alleen groene stroom aanbiedt. Dit in tegenstelling tot andere bedrijven die groene stroom in hun aanbod opnemen omdat ze hopen op die manier ook de mensen die ecologisch bewust zijn aan boord te houden. Ik denk nochtans dat als de consument meer bewust zou kiezen voor echt milieuvriendelijke stroom we zowel de politiek als de bedrijfswereld sterk onder druk kunnen zetten. Het is natuurlijk wel zo dat deze keuze niet echt de keuze van portemonnee is, maar er zijn toch wel een aantal zeer waardevolle argumenten om deze overstap te overwegen.

Coöperatieve vennootschap

Vooreerst blijft het uitgangspunt dat de groenste stroom deze is die men niet verbruikt. Ondertussen heb ik al menig wetenschapper horen verkondigen dat er op termijn wel alternatieven zullen gevonden worden, maar dat we, als we echt willen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, toch echt wel ons verbruik zullen moeten terugschroeven. Dus zul je bij Ecopower ook geen nachttarief vinden, want het is niet de bedoeling om meer stroom te gaan verbruiken op momenten dat die goedkoper is, maar om over gans de lijn minder stroom te verbruiken. Daarnaast is er ook het bedrijfsmodel : het gaat hier om een coöperatieve vennootschap, wat betekent dat het maatschappelijk belang en een transparante structuur op de eerste plaats komt, en dat men heel veel kleine aandeelhouders heeft, maar dat het ook wel de bedoeling is om winst te maken. Een voorwaarde om stroom af te nemen is trouwens dat men minstens een jaar aandeelhouder is, wat dus betekent dat men zich als gebruiker ook moet engageren om mee te werken aan de uitbouw van hernieuwbare energie. Eén aandeel is wel voldoende (vandaar heel veel kleine aandeelhouders), en elke aandeelhouder heeft een stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij heeft. Mensen die mijn blog een beetje volgen kijken misschien wat raar op als ik nu pleit voor het aankopen van een aandeel, maar ik wil hierbij benadrukken dat ik helemaal niets tegen aandelen heb, alleen is volgens mij de echte functie van een aandeel verloren gegaan. Met een project als Ecopower gaan we terug naar de oorspronkelijke bedoeling van een aandeel : investeren in projecten/bedrijven die een product maken waar men kan achterstaan is hier de eerste bekommernis. Uiteraard is het mooi meegenomen als men daar ook iets mee kan verdienen, maar dat is toch heel wat anders dan puur uit winstbejag aandelen aan te schaffen. Ik voel ook meer voor een project waarbij een groep mensen betrokken wordt in een collectieve investering dan dat we met zijn allen elk individueel de investering doen om bvb. zonnepanelen op ons dak te gaan installeren. Uiteraard heb ik alle Gistel%20E70%20bouwrespect voor de pioniers die dit jaren geleden al gedaan hebben, want toen was er nog niet echt een mogelijkheid om in een dergelijk project te stappen.

Website

Om af te sluiten geef ik graag de link mee naar de website van ecopower : www.ecopower.be. Ik geef toe dat dit niet bepaald een zeer sexy website is en de inhoud hier duidelijk belangrijker is dan de verpakking. Misschien moet men er toch eens aan denken om iemand aan te trekken die deze site wat frisser en gebruiksvriendelijker kan maken.

10:08 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: groene stroom, ecopower, consument |  Facebook |