07-07-07

Alweer De Wever

apartheidTen tijde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika verscheen er op een bepaald ogenblik een foto in een tijdschrift waarop men zag dat een blanke man schijnbaar voor zijn leven rende. Op de achtergrond stond een groep grimmig kijkende mensen met donkere huidskleur. Zonder toelichting had men uit deze foto kunnen opmaken dat de blanke man in het nauw gedreven werd en dat hij bedreigd werd door die groep mensen. Als men echter de tekst bij het artikel las klonk het verhaal plots anders. Blijkbaar was de blanke man een politieagent die net een zwarte man had neergeschoten en nu naar zijn collega’s aan de overkant van de straat snelde. Waarmee ik wil aangeven dat men steeds voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies als men de context niet kent.

Linkse kerk

Jammer genoeg vinden we in onze huidige samenleving steeds meer mensen die heel snel conclusies trekken, en steeds minder mensen die de moeite doen om eerst wat meer achtergrondinformatie te weten te komen. Het is zelfs zo dat mensen die belang hechten aan de feiten, en ernaar streven om zaken daar waar nodig te nuanceren kunnen uitgemaakt worden voor leden van een “linkse kerk”. Dit zijn de woorden die Bart De Wever, meester in het rechtlijnig, ongenuanceerd denken, en niet verlegen om een demagogische uitspraak meer of minder, gebruikt in zijn column (DM, 2/7) naar aanleiding van de zaak Demoor. Blijkbaar beschouwt hij iemand die de zaken in een ruimere context wil bekijken als iemand die de problemen niet wil zien. Onder het motto “wie niet voor mij is, is tegen mij” catalogeert hij iedereen die toch wat verder wil kijken dan het meest voor de hand liggende onder eenzelfde noemer : de linkerzijde (wat voor De Wever hetzelfde betekent als “de vijand”). De aanhef van de lezersbrief van Joost Bonte in “De Morgen” van dinsdag laatstleden (met een terechte reactie op het standpunt van De Wever) illustreert hoe we ons onbewust al indekken om niet aan het kruis genageld te worden : “Voor alle duidelijkheid: ik betreur ten zeerste het busincident waarbij Guido Demoor het leven liet...”. Iemand die wat kanttekeningen wil plaatsen voelt zich al verplicht om eerst te benadrukken dat hij een bepaald gedrag zeker niet goedkeurt uit schrik anders onmiddellijk een stempel te krijgen. Uiteraard was het gedrag van de jongen  verwerpelijk, zelfs als de gevolgen niet zo fataal waren geweest. Maar daar gaat het uiteindelijk niet over.

Autoritair

Bart De Wever laat uitschijnen dat de zogenaamde linkerzijde zo verblind wordt door haar overdreven bezorgdheid voor achtergestelde groepen dat ze bepaalde problemen niet ziet. Ik heb echter de indruk dat De Wever verblind wordt door zijn autoritaire visie, en daardoor enkel die dingen ziet die hij meent te kunnen gebruiken als argumenten om zijn eenzijdig discours te kunnen ondersteunen. Als we dan ook nog de reactie van Douglas De Coninck (DM, 4/7) erbij nemen lijkt het er zelfs sterk op dat De Wever wel eens een loopje durft te nemen met de waarheid om zo zijn gelijk te kunnen bewijzen. Ik voel me niet aangesproken wanneer De Wever zich laatdunkend uitlaat over “de linkse kerk”, maar ik behoor wel tot die groep mensen die graag eerst het hele verhaal hoort vooraleer conclusies te trekken, en dus vind ik dat De Wever met zijn sneer wel behoorlijk kort door de bocht gaat. Net zoals hogervernoemde Joost Bonte heb ik zeker geen probleem om toe te geven dat er effectief ook problemen zijn (zie enkele van mijn vorige berichten), en dat mensen voor hun verantwoordelijkheden moeten gesteld worden, maar laat ons alstublieft blijven proberen het ganse plaatje te zien. Het is dus niet mijn bedoeling om mij uit te spreken over een gerechtelijke uitspraak, dat is de taak van justitie, en met dit bericht wil ik onder meer aangeven dat dit ook zo moet blijven. Daarom ook vind ik de aanval van De Wever op de rechtbank die respect_my_authorityhet vonnis uitsprak totaal misplaatst.

Fatsoenlijk bestuur ?

Ooit heb ik in één van mijn berichten (Bartmania, 25/03/07) de analyse van Luckas Vander Taelen aangehaald, waaruit ik afleidde dat bepaalde opvattingen van De Wever gevaarlijk dicht bij die van het Vlaams Belang aanleunen. Deze recente uithaal van de N-VA voorzitter bevestigt nu nog meer mijn overtuiging. Ondertussen weten we dat deze man de politiek in België de komende 4 jaar vermoedelijk mee zal bepalen. Ik houd mijn hart vast, want met een man als De Wever lijkt fatsoenlijk bestuur (waarbij rekening gehouden wordt met àlle Belgen) verder weg dan ooit.   

12:16 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: autoritair, context, nuancering, linkse kerk |  Facebook |

Commentaren

De Morgen Intussen krijgt De Wever heel geregeld een tribune in De Morgen, hoogstens een keertje tegengesproken door een briefschrijvende lezer. Wat het nut daarvan is voor de onafhankelijke krant, is mij niet duidelijk. De oerconservatief en chauvinist wordt dan toch maar gededouaneerd in kringen die zichzelf progressief noemen.

Gepost door: marc | 12-07-07

BDW Is er ergens één duidelijke aanwijzing of argument "hoe gevaarlijk dicht" BDW bij het Belang aanleunt?
Trouwens de andere reactie van "marc", bewijst dat een "onafhankelijke" krant zoals de Pravda alleen de eigen progressieve opinie moet publiceren. Ver weg van het debat dat eigen is in de democratie, waar controversiele standpunten het debat vooruithelpen. Inderdaad , links politiek correcte begint stalinistische trekken te vertonen. Verblinding heet zoiets inderdaad.

Gepost door: Denis Dujardin | 05-07-08

De commentaren zijn gesloten.