11-03-07

China : zegen of vloek ?

shanghaiDe week was nog maar net begonnen en er diende zich al een onderwerp aan waarover ik iets kwijt wil op mijn blog. Het land waar velen de mond van vol hebben, en waar vooral de bedrijfswereld met bewondering en met een grote gretigheid naar kijkt wegens de spectaculaire economische groei : China. De welvaart die door die groei gecreëerd wordt gaat echter compleet voorbij aan een groot deel van de Chinese bevolking en ook de druk op het milieu wordt alsmaar groter.

 

In het kader van de reeks “Global warming” lees ik namelijk dat China tegen 2009 de grootste uitstoter zal zijn van broeikasgassen. Het rapport dat dit aantoont kreeg weinig aandacht, en dat zal volgens mij veel te maken hebben met het feit dat men China als opkomende economische grootmacht niet al te veel voor het hoofd wil stoten. “Overigens”, zegt men in China, “het is gemakkelijk voor de geïndustrialiseerde landen om schonere energie te eisen, want zij beschikken over voldoende financiële middelen”. Enkele bladzijden verder lees ik dat China zijn militaire uitgaven met bijna 18 procent zal verhogen. Voor een simpele ziel als ik is dat toch wel moeilijk te begrijpen, blijkbaar legt men ginder de prioriteiten anders dan ik ze zou leggen.

 

industry_chinaGelukkig verschijnt er de dag nadien een artikel over het Nationaal Volkscongres dat naar meer harmonie wil streven in China, blijkbaar beginnen ze er zich toch bewust van te worden dat ze met een levensgroot probleem zitten. De soms zo bejubelde groei heeft duidelijk niet geleid tot een welvaartsgroei voor het gros van de bevolking, integendeel zelfs. Vooral de rurale bevolking is er qua gezondheidszorg, onderwijs en levensomstandigheden niet op vooruitgegaan, wat gezondheidszorg betreft zijn ze zelfs een heel stuk slechter af dan zo’n 30 jaar geleden. Daarenboven zijn de werkomstandigheden voor diegenen die naar de stad zijn getrokken soms ronduit schrijnend. De aandacht dat het Nationaal Volkscongres aan dit probleem schenkt is trouwens niet ingegeven door een oprechte bezorgdheid voor de bevolking, maar heeft veleer te maken met het feit dat het ongenoegen bij de verliezers steeds groter wordt.

 

china_ruralOndanks de vele kritieken die steeds geuit worden op de liberale gedachte dat economische groei vanzelf ten goede zal komen aan de hele bevolking, en er ondertussen al voorbeelden genoeg zijn die aantonen dat dit niet zo is, duurt het nog altijd (veel te) lang vooraleer men wil onderkennen dat men effectief met een probleem zit. Ondertussen zijn er wel ganse generaties die die welvaart aan hun neus zien voorbijgaan, en gedoemd zijn om in de ellendigste omstandigheden te moeten overleven. 

 

In MO* van deze maand merkt John Vandaele ook op dat men op het eerste zicht misschien zou kunnen denken dat het geld waarover China ondertussen beschikt toch een positieve tegenbeweging tot stand aan het brengen is. Een goed tegengewicht namelijk voor IMF en Wereldbank die in het verleden veel te veel de (liberale) wetten bepaald hebben waaraan ontwikkelingslanden moesten voldoen om een lening te kunnen krijgen. China stelt geen voorwaarden, maar dat betekent ook dat het hen een worst zal wezen wat het regime waaraan ze hun geld lenen met die inkomsten doet. Het enige waar het hen om te doen is, is toegang krijgen tot de grondstoffen en de markten van de betrokken landen. Terecht kan men zich afvragen of die leningen nu eeCHINA-girl-webn zegen of een vloek zijn.

 

In het kader van de internationale vrouwendag vorige donderdag werden ook nog eens cijfers gepubliceerd die pijnlijk duidelijk aantonen hoe weinig meisjes en vrouwen in dat deel van de wereld betekenen. In China”ontbreken” ruim 38 miljoen meisjes, geaborteerd of bij de geboorte gedood, omdat ze de pech hadden van het verkeerde geslacht te zijn.

 

China, een land om in de gaten te houden, maar dan vooral om druk te blijven uitoefenen zodat er iets gedaan wordt aan die diepe kloof tussen rijk en arm. Een kloof die, in tegenstelling tot wat diegenen die blijven geloven in de vrije markt mogen beweren, steeds dieper wordt net door die economische groei.

10:10 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: groei, china, kloof, milieu |  Facebook |

Commentaren

Groot probleem Dag Dirk, Ik weet dat vele arbeiders hier China vervloeken omdat er veel jobs naar ginder verdwijnen, terwijl de aandeelhouders van de bedrijven het land als een zegen zien gezien de enorme afzetmarkt en natuurlijk ook de lage lonen. Dat een land zich economisch ontwikkelt, daar mogen wij niets tegen hebben. Iedereen heeft recht op welvaart. Aan de andere kant dient zich volgend dilemma aan: We leven in een eindige wereld. Het is een wereld met een eindig aantal 'resources' of grondstoffen. (bvb. petroleum --> energie). Door de economische ontwikkeling van China neemt de vraag aan grondstoffen toe en zal de prijs derhalve stijgen (het eenvoudig marktprincipe van vraag en aanbod). Bovendien raken enkele van deze grondstoffenreservoirs over enkele jaren uitgeput (verhoogde kans op oorlog tengevolge van de strijd, competitie om grondstoffen) (Bush heeft dit reeds ingezien. China heeft vrij grote belangen in de Iraanse olienijverheid en door de vijandigheid tov de VS, nam het Chinese belang in Irak toe. Vanuit die optiek kan men beter inzien waarom de Amerikanen dat risico genomen hebben). In een eindige wereld zal de ontwikkeling van China ten koste van onze welvaart gaan. Vanuit een ecologisch standpunt zijn twee oplossingen mogelijk: ofwel doet iedereen het met minder ofwel houden we aan een hoge levensstandaard en dan dienen we met minder te zijn --- om een bevolking om korte termijn snel te laten afnemen, bestaat er slechts één goede oplossing : oorlog!

Wellicht de stellingen wat zwart-wit geschetst, maar het is onmogelijk dat de gehele wereldbevolking onze manier van leven kan aanhouden.

Gepost door: Vrijdenker | 13-03-07

De commentaren zijn gesloten.