31-10-06

Kinderarbeid in China

de_rijken_klein

Vorig weekend hebben we het “Millenniumkunst-parcours” afgelegd in Kortrijk (voor een bescheiden foto-reportage, klik hier) , en bij het lezen van één van de gedichten in het begijnhof (zie foto hierboven) moest ik onwillekeurig denken aan het artikel dat ik net gelezen had in vacature over kinderarbeid in China (een samenvatting van dat artikel vind je hier, wel jammer dat de reacties op die tekst niet altijd van een even hoogstaand niveau zijn). Dit artikel herinnerde me er weer aan waarom we helemaal niet warm kunnen lopen voor delocalisatie, want in de praktijk komt het er meestal op neer dat enkel de Westerse bedrijven hier beter van worden, en dat de mensen in de lageloonlanden in sommige situaties enkel de keuze hebben tussen de pest en de cholera. Hoe erg de voorstanders van ons kapitalistisch systeem ook hun best doen om te bewijzen dat dit systeem het enige is dat werkt, het blijft een feit dat het in wezen een pervers systeem is waarbij het risico op uitbuiting niet denkbeeldig is. Daardoor is het inderdaad nodig (zoals in het artikel wordt aangegeven) dat we als consument alert blijven, en druk blijven uitoefenen op politici en bedrijven om een ethische code te respecteren. Bedrijven worden nu eenmaal gestuurd door de verwachtingen van hun aandeelhouders die maar één ding voor ogen hebben : hun winsten zoveel mogelijk maximaliseren. Vandaar ook mijn link met de tekst van het gedicht. Schaamteloze rentes die leiden tot schrijnende toestanden. Of misschien is het eerder omgekeerd.

17:38 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderarbeid, millenniumkunst, vacature |  Facebook |

27-10-06

 Dirk Verhofstadt steunt 11.11.11

Interessante bijdrage van Dirk Verhofstadt in “de gedachte” in DM van vandaag (27/10). Ik ben verheugd dat ook de (progressief) liberalen dezelfde redenering volgen als de organisatie 11.11.11. Misschien niet eens zo verwonderlijk als je weet dat de hele discussie over dumping van goederen in de derde wereld eigenlijk voor een groot stuk te maken heeft met respecteren van de regels van de vrije markt.  Wat mij echter vooral aangenaam trof is dat hij ook te vinden is voor het afschermen van de kwetsbare markten in de derde wereld, iets wat voor liberalen toch minder evident moet zijn.  Dit is duidelijk een stijlbreuk met de gedachte dat vrijhandel alle problemen op termijn zal oplossen, en houdt impliciet in dat Verhofstadt toegeeft dat economisch liberalisme een mechanisme is waar vooral de sterkste voordeel uit haalt. Toch stel ik vast dat hij in zijn artikel nogal sterk de nadruk legt op de nefaste gevolgen van subsidiëring en afscherming van de Westerse markt, maar wat 11.11.11 ook wil aankaarten is de ongelijkheid in de middelen waarover Noord en Zuid beschikken om hun producten te produceren. De symbolische actie rond de ajuin gaat trouwens over een product dat helemaal niet gesubsidieerd wordt, maar dat door de geavanceerde middelen die het Westen heeft om (massaal) te produceren gewoonweg veel goedkoper is dan hetzelfde product dat in het Zuiden wordt geproduceerd (kleinschalig, met weinig middelen). Ook voor die producten wil 11.11.11 (terecht) de markt afschermen in het Zuiden, maar dat zal dan automatisch als gevolg hebben dat het Noorden de productie van een aantal goederen zal moeten terugschroeven, en dat botst dan misschien wel met de liberale gedachte dat er geen grenzen zijn aan de groei.

Maar al bij al ben ik wel gelukkig met dit artikel, en kan ik alleen maar hopen dat deze gedachte ook ingang vindt in meer conservatieve milieus die blijven zweren bij ongebreidelde vrijhandel, zonder afscherming van welke markt dan ook.

18:09 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dirk verhofstadt, 11 11 11, vrije markt |  Facebook |

25-10-06

Margot Vanderstraeten en adoptie

Na het lezen van de bijdrage van Margot Vanderstraeten in "de gedachte" in DM van 24/10 over de adoptie(plannen) van Madonna was ik nogal geschokt door het gemak waarmee ze voorbijgaat aan de inspanningen die door heel wat organisaties geleverd worden om Afrika opnieuw op het goede spoor te krijgen. Onder het motto "ik ben er geweest, dus ik kan het weten" vindt ze het niet nodig om eens na te gaan wat een dergelijke adoptie kan teweegbrengen. Reeds jaren proberen heel wat mensen de bevolking van Afrika te overtuigen dat hun problemen niet opgelost zullen geraken als ze er niet zelf aan werken en steeds naar het Westen blijven kijken. Stilaan krijgen de mensen daar (toch zeker in bepaalde landen) weer het gevoel dat ze inderdaad hun lot in eigen handen kunnen nemen. Door de houding van Madonna die, veeleer om haar geweten te sussen dan uit oprechte bekommernis voor Afrika, eventjes een kindje onder haar hoede (of beter onder deze van één of meerdere "nannies") neemt, ondertussen ook nog een paar weeshuizen steun verleent, en misschien nog een paar families geld toestopt wordt het beeld (dat men vooral in dat continent nog teveel heeft) dat alle heil uit het Westen komt opnieuw versterkt. Wat er meteen voor zorgt dat het moeizame werk van derde-wereldorganisaties hierdoor voor een stuk teniet gedaan wordt. Ik ben helemaal niet tegen adoptie, en zeker niet tegen financiële steun, maar ik denk dat hier heel omzichtig moet mee omgegaan worden, waarbij niet zozeer de emoties van het moment een rol mogen spelen, maar waar veeleer een ruim inzicht in deze complexe problematiek nodig is. Anders riskeren we op termijn (en dat is in het verleden jammer genoeg al veel te veel gebeurd) meer kwaad dan goed te doen. Het is dus inderdaad absoluut noodzakelijk om deze zaken te laten regelen door organisaties die hier al jaren ervaring mee hebben. Het is dan ook terecht dat er protest komt vanuit deze hoek, en dit heeft niets met politieke correctheid te maken, maar met een eerlijke bezorgdheid over de toekomst  van het betrokken kind, van het gezin waar het terechtkomt, maar ook van de omgeving van het kind, wat in deze context (want als Madonna iets doet is gans de wereld hiervan op de hoogte) gerust mag verruimd worden tot geheel Afrika.

18:14 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: madonna, adoptie, margot vanderstraeten |  Facebook |

Groen! extreem links?

Verschenen in DM van 25/10 :

 

"Opnieuw lees ik tot mijn verbazing in het interview met Ludo Van Campenhout (DM 21/10) dat sommige politici de partij Groen! extreem links vinden. Links betekent voor mij nog altijd progressief en in het gedachtegoed van Groen! vind ik toch nogal wat ideeën die men bezwaarlijk progressief kan noemen. Ideeën als kleinschaligheid, de afstand tussen producent en consument verkleinen of minder verkeer in de stad lijken mij eerder nostalgische overwegen dan extreem linkse standpunten.
Al moet ik ook toegeven dat Groen!, wat asielzoekers betreft, wel een erg ruimdenkend standpunt inneemt. Dit laatste toont aan dat deze partij in gevoelige dossiers wel duidelijke standpunten durft in te nemen en daarin ook principieel is. Vermoedelijk maakt vooral dat laatste het moeilijk om met hen politieke akkoorden af te sluiten, en niet zozeer de inhoud van hun programma. Ofwel begrijp ik niet goed wat men onder de term 'links' moet verstaan, maar dan hoop ik dat iemand mij dat nu eindelijk eens kan uitleggen."

Met deze lezersbrief wilde ik trouwens geen waardeoordeel over de standpunten van Groen! geven, alleen wilde ik aangeven dat het niet altijd duidelijk is welke lading de termen links en rechts eigenlijk dekken.

08:31 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, extreem links |  Facebook |

21-10-06

Vrijspraak

Vrijspraak voor moord in het pedofilieproces, het geeft me toch een raar gevoel.  Uiteraard denk ik dat niemand zal tegenspreken dat hier duidelijk verzachtende omstandigheden konden ingeroepen worden, maar vrijspraak ?  Ik weet het niet goed.  Ergens blijft het toch een hoeksteen van onze rechtsstaat dat niemand het recht in handen kan nemen, en dat dit ten alle prijze moet bewaakt worden. Met deze uitspraak dreigt men dit fundamenteel principe te ondergraven. Rekening houdend met het onrecht dat één van de beklaagden is aangedaan was de lichtste (symbolische) straf meer dan voldoende, maar dan was er tenminste nog een straf geweest, waardoor het grondbeginsel van onze rechtsstaat overeind kon blijven. Dat de medeplichtige in deze zaak ook vrijspraak krijgt is nog moeilijker te aanvaarden, want van die persoon kon men toch op zijn minst verwachten dat hij zou proberen een misdaad te verhinderen in plaats van eraan mee te werken. Ik weet het niet, ik heb bij deze hele zaak toch geen zo'n goed gevoel, alhoewel ik dit natuurlijk wel begrijp. Maar begrijpen is nog niet goedkeuren ...

14:04 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pedofilieproces, vrijspraak |  Facebook |

17-10-06

Leterme uitgedaagd

Een paar dagen geleden reageerde ik nog verheugd op de beslissing van Leterme om zich meer in Wallonië te laten zien, maar vanmorgen werd mijn enthousiasme al weer getemperd. Naar aanleiding van zijn boek "Leterme uitgedaagd" reageerde Yves Leterme op de kritiek van Vandenbroucke : we reageren altijd vanuit Vlaanderen, wat kan België voor Vlaanderen doen. Deze houding bevalt me allerminst. Dit ruikt nogal sterk naar de keuze voor het eigenbelang, en van een politicus zou men toch kunnen verwachten dat hij of zij daar boven staat. Dat Vlaanderen zijn eigen beleid wil voeren, tot daar toe, maar dat we dan ondertussen nog proberen zoveel mogelijk van de federale regering los te krijgen, dat is toch niet echt fatsoenlijk. Zoals Vandenbroucke terecht zegt, we moeten niet alleen de lusten verdelen, maar laat ons vooral de lasten verdelen. Natuurlijk is het moeilijk om met een Vlaams-nationalistisch aanhangsel teveel te laten blijken dat je eigenlijk ook rekening wil houden met de ganse Belgische gemeenschap.Vandenbroucke waarschuwt terecht dat de CD&V moet uitkijken voor de N-VA, want dergelijke partijen zijn in staat om alles toe te spitsen op het communautaire, waardoor de echt belangrijke zaken niet meer aangepakt worden. 

20:49 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-10-06

Kortrijk

CD&V wisselt van partner in Kortrijk, wat een koude douche.  Na de toch wel redelijk significante vooruitgang van de SPa (en de achteruitgang van CD&V) kon men logischerwijs wel verwachten dat de SPa wat meer op het beleid zou kunnen wegen.  Dat lijkt me toch wat de kiezer eigenlijk gevraagd had. Niet dus. De komende 6 jaar zitten we met de VLD opgescheept, en dat belooft weinig goeds. Stefaan De Clercq mag dan wel heel wat goede ideeën hebben, soms is het nodig om hem wat af te remmen (denk maar aan het absurde idee om midden het centrum een gigantisch winkelcentrum neer te poten). Die taak kon een wat sterkere SPa op zich genomen hebben, maar van de VLD moeten we niet verwachten dat ze op de rem gaan staan, integendeel. Het wordt dus bang afwachten, want ik zie de toekomst voor Kortrijk plots een heel stuk somberder tegemoet.

18:17 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kortrijk, politiek |  Facebook |

13-10-06

Yves

Vanmorgen las ik in de krant dat Yves Leterme bij zijn bezoek aan Namen verklaard heeft dat hij in de toekomst wat meer de taalgrens wil oversteken. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Onlangs was Elio Di Rupo aanwezig in ter Zake naar aanleiding van de heisa rond Laurette Onckelinckx, en toen ook gaf Di Rupo aan dat hij veel te weinig op de vlaamse TV te zien was. Volgens mij zou het inderdaad de verstandhouding tussen beide landsgedeelten ten goede komen indien politici wat meer zelf hun verhaal konden doen, zodat we niet steeds een interpretatie van een vlaamse (of waalse) journalist moeten lezen.  En ik heb er helemaal geen probleem mee als hij of zij dat in zijn eigen moedertaal doet (integendeel, zo leren we ook nog bij), zolang zij of hij de andere taal maar begrijpt. Het is soms al moeilijk genoeg om een mening te formuleren in jouw moedertaal, laat staan in een taal die je niet (goed) beheerst. Tolerantie maakt alleen maar een kans als we echt proberen de ander te begrijpen, in plaats van steeds maar energie te stoppen in het aantonen van hoe slecht men "daar" wel bezig is, en hoe erg wij arme vlamingen toch lijden onder de terreur van die "profiteurs" (nietwaar Bart De Wever ?).  Ik vraag me alleen maar af hoe de kartel-partner van de CD&V aankijkt tegen de "reisplannen" van Yves Leterme. 

09:28 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-06

Hugo

Hugo Coveliers nodigt Jean-Marie Dedecker uit om bij zijn VLOTT te komen, om hem "de kans te geven om het zinkend schip te verlaten en op zijn drijvend 'vlott' redding te vinden".  Bij het horen van deze bevlogen woorden van Coveliers kon ik een smalende glimlach toch niet onderdrukken, want hoewel ik niet echt een VLD-aanhanger ben ben ik er wel van overtuigd dat deze partij een veel steviger onderbouw heeft dan het vehikel dat Coveliers uit plat opportunisme aan de VB-kar heeft gehangen.  Ik vernam trouwens vandaag dat die laatste "t" voor tolerantie staat, hoe is dat nu verenigbaar met een partij als het VB ?

20:06 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-06

Mijn eerste stappen

Dit zijn mijn eerste stappen in de bloggers-gemeenschap, ik heb dus nog geen idee wat het zal worden. Reeds geruime tijd dacht ik eraan om ook van dit medium gebruik te maken om mijn ideeën omtrent actuele themas kwijt te kunnen, en deze week na de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me dan ook een geschikt ogenblik. Eindelijk kunnen we weer hopen op de mogelijkheid dat Vlaanderen opnieuw op het juiste spoor geraakt, want reeds geruime tijd had ik, net als de organisatoren van 0110, het gevoel dat het echt de verkeerde richting uitging. Ik kan wel niet zo euforisch doen als sommige mensen rondom mij, want zoals Tom Barman het zegt, er staat nog steeds geen - voor het percentage verschil tegenover de vorige verkiezingen wat de uitslag van het VB betreft, pas dan zal ik weer opgelucht kunnen ademhalen.  Ik hoop dat de pers zich nu ook eens ernstig bezint over de manier waarop men het VB in het nieuws brengt, want ik heb me de laatste weken mateloos geërgerd aan het feit dat men deze partij gaat voorstellen (en behandelen) alsof het een partij als een ander is. Laat ons er alstublieft blijven op hameren dat deze partij een gevaar is voor de democratie, en dat we absoluut niet verdraagzaam kunnen zijn tegenover mensen die onverdraagzaamheid en zelfs haat prediken. Nog 1 opmerking wat de berichtgeving over de verkiezingsuitslagen betreft : ik heb in de vlaamse pers echt moeten zoeken naar de resultaten van de waalse partijen, terwijl ik in de franstalige pers zonder al te veel moeite informatie kon vinden over de resultaten in Vlaanderen. Wat meer interesse voor het franstalig landsgedeelte zou misschien ook al een stuk kunnen helpen voor een betere verstandhouding tussen beide gemeenschappen.

 

 

18:15 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |